Tulkaa kaikki

Liikkeen tavoitteet

TULKAA KAIKKI on Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimiva liike, joka edistää päätöksenteon avoimuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Valtakunnallinen Tulkaa kaikki –liike kokoaa yhteen uudistusmielisiä ehdokkaita kirkon vaaleissa ja pyrkii lisäämään kirkon jäsenten äänestysaktiivisuutta ja vastuuta kirkosta, jonka jäseniä olemme.

Haluamme edistää oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja avointa päätöksentekoa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Edustamme tavallisia ihmisiä, jotka kirkkoon kuulumisellaan ja kirkollisveroa maksamalla kertovat arvostavansa ja kannattavansa kirkon tekemää työtä. Joukossamme on mukana tavallisia kirkon jäseniä ja seurakunnassa aktiivisesti toimivia ihmisiä. Toivomme, että voimme rakentaa kirkon, johon voisivat kuulua myös ne ihmiset, jotka ovat jo pettyneenä jättänet kirkon siksi, että kirkossa ei ole ollut tarpeeksi tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja avointa päätöksentekoa.

Näkemyksemme mukaan papin työ ei ole sukupuoleen sidottua, ja puolustamme pappisnaisten asemaa.

Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat on ehdoitta toivotettava tervetulleiksi seurakuntien jäseniksi ja työntekijöiksi, ja kirkon kasvatustyön tulisi tukea ihmisten yhdenvertaisuutta. Kirkollisen vihkimisen tulisi olla mahdollinen kaikille avioliiton solmiville pareille.